Ed Klappe F O T O G R A F I E

ALGEMENE VOORWAARDEN (BRUIDS)FOTOGRAFIE

Bij ontvangst van de orderbevestiging verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met onderstaande leveringen- en betalingsvoorwaarden.

1. Met het aangaan van de overeenkomst tot het maken van een (huwelijks)reportage geeft de fotograaf u de garantie om, buiten het geval van overmacht, op de aangegeven tijd aanwezig 
te zijn en de opdracht binnen de grenzen van zijn beroepsplicht uit te voeren.

2. Het aantal foto’s per onderdeel wordt gekozen door de fotograaf, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk anders wenst.

3. De fotograaf verbindt zich de gevraagde opnamen als professioneel werk te (laten) maken, bewerken en af te leveren. Hij is niet verantwoordelijk voor kleurverschillen, ontstaan door het wisselen van beschikbaar licht en/of door de in textiel gebruikte kleurstoffen.

4. Het auteursrecht blijft berusten bij de fotograaf.

5. Bij het vastleggen van de datum en de tijden betaalt de opdrachtgever altijd een reserveringsvergoeding. Deze vergoeding mag bij het afnemen en betalen van de gemaakte reportage – en alleen in dat geval – in mindering worden gebracht op de kosten van de reportage.

6. Betaling geschiedt vooruit onder aftrek van het betaalde reserveringsbedrag.

7. Een onverhoopt technisch falen wordt in beginsel gecompenseerd met gelijkwaardige fotografie. Zou een technisch falen de gehele reportage zelf betreffen, dan worden de materiële en immateriële schade van de klant forfaitair gesteld op een bedrag gelijk aan het tweevoud van de betaalde reserveringsvergoeding.

8. Als de fotograaf door overmacht niet in staat is de opdracht uit te voeren – en alleen in dat geval – wordt de reserveringsvergoeding terugbetaald. In eerste instantie zal fotograaf te allen tijde als eerste zorg proberen te dragen voor gelijkwaardige vervanging.

9. Wanneer opdrachtgever
de overeenkomst om welke reden dan ook opzegt vervalt de reserveringsvergoeding aan de fotograaf. Bij annulering van de overeenkomst binnen 60 dagen voor de (huwelijks)datum is opdrachtgever het volle bedrag van de opdracht verschuldigd. Deze voorwaarde vervalt uitsluitend als de fotograaf op de afgesproken datum een andere reportage kan boeken.

10.Bij het gebruik van door fotograaf gemaakte foto’s op bv social media is het te allen tijde verplicht de foto’s met het watermerk (naamsvermelding) van de fotograaf te gebruiken. Foto’s met watermerk mogen niet bewerkt worden.

11. Extra kosten, zoals bijvoorbeeld entreeprijzen voor binnen en/of buitenlokaties, zijn
 niet inbegrepen in het afgesproken tarief. Deze bijkomende kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

12.De fotograaf kan foto’s uit de reportage gebruiken voor zijn eigen show-albums, etalage en/of reclamedoeleinden tenzij bruidspaar uitdrukkelijk anders verzoekt.

13.Bij herdrukken van een foto-album is kleurgelijkheid niet gegarandeerd. Kleurafwijkingen zijn de fotograaf dan ook niet aan te rekenen.

14.Bij het pakket horen alle bewerkte fotobestanden. Deze zullen in hoge resolutie als jpeg formaat via WeTransfer worden verzonden. De RAW bestanden zullen eigendom van de fotograaf blijven en kunnen niet door de opdrachtgever afgenomen worden. Alle foto’s zijn rechtenvrij te gebruiken en hoeven niet te worden nabesteld bij fotograaf.