Marije trotseerde de december kou en stond met een blote buik als een bikkel te poseren!